Bestellen? klik op plaatje van boek

Bestellen? klik op plaatje van boek

 
 

| Nieuws |Korte Inleiding |

| Training Sociaal Panorama Consulent |

| YouTube Channel | SOMSP-homepage |

Het sociaal panorama model is een sociaal psychologisch instrument, waarmee we iemands onbewuste kaart van diens relationele werkelijkheid kunnen helpen wijzigen. Jouw plek in de samenleving heb je onbewust vastgelegd. Daardoor blijf je wie je bent en waar je bent, ook al wil je het misschien anders. Intermenselijke relaties worden in het sociaal panorama model opgevat als cognitieve constructies in de mentale ruimte; we projecteren mensen op een plek, en die plek bepaalt de kwaliteit van onze relaties. Met behulp van het sociaal panorama model kunnen problemen met intieme relaties, zelfvertrouwen, conflicten, macht, families, teams, organisaties, relatief eenvoudig geanalyseerd en opgelost worden.

Het Sociaal Panorama is een onderdeel van Mental Space Psychology www.somsp.com.

 

 

 
   
 

Sociale Denkpatronen

Is sociale psychologie van de 21ste eeuw: het gaat over onbewuste sociale ruimtelijke cognitie.

Andere mensen projecteren we onbewust op een plaats in onze mentale ruimte. Waar we ze zien, bepaald de kwaliteit van de relatie. Met de toepassing van dit inzicht kunnen sociaal-emotionele problemen van allerlei aard behandeld worden: moeilijkheden in intieme relaties of gezinsverbanden, conflicten in teams, spanningen tussen groepen en volken, gezagsproblemen enz.

 

 

» Lucas Derks' book, on the Social Panorama, is a solid and original contribution to the field of NLP. His work is clear, straightforward, gentle, respectful, and ecological. I am pleased to recommend him.«
    --Steve Andreas
--

» Boek voor Sociaal Psychologen, therapeuten, mediators, coaches, psychiaters, pedagogen; maar zo geschreven dat het toegankelijk is voor een breed geïnteresseerd publiek.

» Theorie gedemonstreerd met concrete praktijk voorbeelden. Daarnaast biedt het een 50 tal toepasbare technieken. Wat je er in de praktijk mee kunt is verassend veel;

»Na de inleiding, laten de hoofdstukken over macht, zelfvertrouwen, familieproblemen, sociaal-spirituele verbanden, training en teams, zich op zichzelf lezen.

 

 


 
_© Copyrights Lucas Derks 2002 - Disclaimer_|_ Webdesign: WE-ICT